Case: Fotografera porträttbilder till Daniels portfolio.